Løsning i sikte for Eigersund-skolene

Milliontap av statlig tilskudd til grunnskolen i Eigersund som følge av stor andel elever i private skoler er for tiden tema for diskusjon i to departementer. Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet og Kommunaldepartementet samarbeider for tiden om å finne en løsning på saken, i følge stortingsrepresentant Jan Petter Rasmussen (ap) som har grepet fatt i saken i Stortinget.