På kurs for å le bort stress

33 studentar møtest etter siste time. Dei skal ikkje drøfta siste førelesing eller ta ein kaffi før dei går heim. Nei, dei ser kvarandre inn i augene. Og ler.