• 5500 ungdommer deltok i fjor sommer på Ung Landsmøte (UL) i Kongeparken, i regi ungdomsorganisasjonene til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM Ung) og Indremisjonsforbundet (IMF ung). Til sommeren må de finne et annet sted å være. Anders Minge

Kongeparken må i forliksrådet

Eierne av Kongeparken og Kongeparken Amfi er fortsatt uenige om bruken av amfiscenen, etter samtaler i Jæren Tingrett tirsdag formiddag.