• - Det er vanskelig å skjønne argumentasjonen for de prioriteringene som nå blir lagt til grunn. Ikke minst siden opptaket skjer i strid med kriteriene vi søkte etter, sier Elin Kleven, til venstre, og Julie Lie. Kristian Jacobsen

Kommunen splitter barnehagesøsken

Foreldrene til fem ettåringer med storesøsken i Tyrihans barnehage har kontaktet advokat etter årets barnehageopptak. Stikk i strid med signalene fra Stavanger-politikerne splitter kommunens administrasjon søsknene ved å tilby de yngste barna plass i andre barnehager.