Karmøy vil slåss for Rogfast

Ei full konsekvens-analyse må gjerast kring alternativ ilandføring av Rogfast-tunnelen på Karmøy.