- Jeg er en seriøs tulling

Tom André Hålands bibel er ikke som andre bibler. For det førstebor den i et deksel av falskt svart/hvitt kuskinn. For det andre erden full av under— og overstrekninger i alle regnbuens farger.