Historien om en vidunderlig p-vakt

Parkeringsvaktene har kanskje verdens mest utskjelte yrke, når en da ser bort ifra journalister og bruktbilselgere.