Idar Mæland

Mange tror nok at jeg er en ekstremist innenfortrafikksikkerhetsarbeid. Så lenge det gir resultater, gir jegblaffen i hva folk tror.