Frykter flere bostedsløse

Leieboerforeningen er sterkt kritisk til at Stavanger kommune vil selge eller rive de dårligste kommunale boligene.