• Veidekke har fått utsatt frist til å vurdere sitt ansvar i forbindelse med det ulovlige deponiet. FOTO: Odd Pihlstrøm

Miljøbot: Dragkamp om konsernansvar

En foretaksstraff på 2,2 millioner kroner er gjenstand for selskapsrettslig disputt mellom Veidekke og politiet.