• Svein Ove Risa søkte om to vindmøller, fikk bare lov til denne, men nå vil flere bønder bygge gårdsvindmøller. I hans egen kommune er akkurat nå to søknader til behandling. Geir Sveen

Maratonløper skaper ny vindbølge

Han er storbonde, dyrlege, familiefar og en av landets beste maratonløpere. Nå har han i ett år også produsert strøm fra egen gårdsvindmølle.