• Prosjektleder Stein Ørn, hjertespesialist ved Stavanger Universitetssjukehus, ønsker å gjøre en studie av Kjetil Årsland og 1000 andre mosjonister under årets Nordsjøritt. Carina Johansen

Nordsjørittsyklister i kø for å teste hjertet

1600 av deltakerne i Nordsjørittet vil være med i prosjektet Needed som skal teste helseeffekten av å delta i sykkelrittet. 1000 av dem blir testet.