• Ingeniør Henrik Nesmark fra Recon, til venstre, og sivilingeniør Arvid Aakre fra NTNU er oppnevnt som sakkyndig i rettssaken. Jan Inge Haga

Hva skjedde da Olav ble påkjørt?

Hvor mye kan man si med sikkerhet om en påkjørsel ingen husker at de har sett?