Vellukka oppfølging av gravide rusmisbrukarar

Friske, nyfødde barn. Det er resultatet av at Sandnes sidan 1995 har hatt ei tett oppfølging av gravide rusmisbrukarar.