Trafikkulykke på Buøy

Moped og bil kollidert i rundkjøring.