• Rogaland samlet inn mest til TV-aksjonen.

Rogaland samlet inn mest til TV-aksjonen

Stavanger og Sandnes ble beste storbyer.