• - Dette blir ikke en vanlig tidslinjebok, men en bok med mange historier. Derfor må vi komme i kontakt med sjømenn som har bodd på hotellet, sier husøkonom Tina Andersen. Historiker og forfatter Ole Kallelid (t.v.) og Erik Værland, som er daglig leder ved Havly hotell, håper også at folk som finner gamle bilder fra sjømannshjemmet vil ta kontakt. Jon Ingemundsen

Hotell søker sjømenns historier

Var du en av de sjøfarende unge guttene som fant en trygg havn på Havly? Eller kanskje faren din? Da er det deg, eller faren din, historiker og forfatter Ole Kallelid vil snakke med.