• Kalkylene for biogassproduksjon fra husdyrmøkk har ikke gått opp, verken for storskala- eller småskala-anlegg. Nå kan det løsne. FOTO: Odd Pihlstrøm

Nå skal det satses på møkkagass

Lyse, IVAR, Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) og Rogaland fylkeskommune danner et felles biogass-selskap.