• Første skufletak på Bø vart tatt før fristen for anbud er kome inn. Reidun Gudmestad

Nå får Nærbø ny skule

Mandag morgon sette ordførar Mons Skrettinglandskufla i marka for nye Bø skule.