• Miljøgartneriet (bildet), Norges største veksthusanlegg, får 1,40 kroner i statstilskudd per kilo tomater. Men bare opp til et tak på vel 100 tonn av et samlet omsatt volum på nærmere 1000 tonn. Geir Sveen

Jær-gartnerier kan miste statsstøtte

Tre av landets største veksthusbedrifter, Miljøgartneriet i Hå og Wiig Gartneri og Aase Gartneri i Klepp, kan i en årrekke ha mottatt statlige produksjontilskudd på feil grunnlag.