Krev driftsresultat av everket

HÅ: Kor stort sjølvstyre skal det kommunale Jæren Everk ha? Skal eigaren stilla krav om driftsresultat? Det var spørsmål då Hå kommunestyre i går drøfta rammer for drift og investeringar neste år.