Holdninger spiller liten rolle for forbruk

Er medlemmer av Grønn By og Miljø— heimevernet mer miljøvennlige enn oss andre? Undersøkelser tyder på at svaret er nei.