PU-boliger i 2003

SANDNES: Ikke bare framskyndes boligene for psykisk utviklingshemma på Bogafjell til 2003, men det opprettes også to nye stillinger for å avlaste foreldrene. Dette kommer inn alt på neste års budsjett.