Bedre service fra AMK-sentralen

AMK-sentralen ved Sentralsjukehuset iRogaland er akkurat nå i ferd med å ta i bruk utstyr som skal gjøredem i stand til å gi raskere og bedre hjelp ved akuttsykdom.