Barn skal ta sykkelknappen

Trafikksikkerhet er mer enn rundkjøringer oghumper i veien. I Stavanger vurderer man nå om barn og unge skalgjennom en test før de får lov til å ta beina eller sykkelen fatt itrafikken.