• Ordfører Stanley Wirak, Ap.

Har Sandnes fått en arrogant ordfører?

Er de partipolitiske skillelinjene i Sandnes borte vekk, finnes ikke ideologiske ulikheter? Eller foregår diskusjonene og tas avgjørelsene bak lukkede dører?