Fleire vil låna kattefeller

Tre-fire personar har til nå sagt seg interesserte i å låna kattefeller av Sandnes kommune. Men førebels står fellene på vent.