• Fylkesrådmannen forslår for andre år på rad å gjøre det dyrere å reise kollektivt. Anders Minge

Bussen en krone dyrere

Fylkeskommunen går glipp av 40 millioner kroner fra Staten på grunn av manglende kollektiv-satsing. Likevel vil fylkesrådmannen gjøre buss og båt dyrere.