• Per A. Thorbjørnsen (V) er glad for at rådmannen nå sier det går greit å bygge en ekstra etasje på nye Lervig sykehjem. (Her er han fotografert ved en annen anledning sammen med levekårspolitiker Marit Hølland Paulsen fra KrF.) FOTO: Pål Christensen

Lervig sykehjem kan få 17 ekstra plasser

Det nye sykehjemmet i Østre bydel kan bygges med en ekstra etasje, har rådmannen nå kommet fram til.