• Catrin Bolme (t.v) og Anne Borsheim jobber begge som spesialsykepleiere innen akuttsykepleie på legevakten i Sandnes. De vil gjerne jobbe fulltid på legevakten, men får ikke lov. Carina Johansen

Her får ingen jobbe fulltid

54 prosent av alle ansatte i Sandnes kommune jobber deltid. Nå vil kommunen få flere til å jobbe mer, men på legevakten får ingen jobbe fulltid selv om de ønsker det.