Beslagssaken til Høyesterett

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad påkjærte i går lagmannsrettens kjennelse om beslagene fra Stein Viksveens hjemmekontor i Brussel til Høyesterett.