• Grunneier Harald Erland i Randaberg vil få den nye veien over gården sin. Sammen med Anders Joa fra jordvernforeningen og Helge Todnem fra bondelaget håper han at det fortsatt skal være mulig å stanse planene. Fredrik Refvem

Bønder til kamp mot Transportkorridor vest

Planene for Transportkorridor vest gjennom jomfruelig jordbrukslandskap og tett befolkede boligområder vekker motstand. Randaberg bondelag vil ha hele prosjektet skrinlagt.