• Hele gruntvannsbassenget utenfor her på Boganes med holmer og skjær og grunne vadeområder er et eldorado for trekkende fugl, Erik Thoring i Naturvernforbundet peker og forklarer. Carina Johansen

Naturvernforbundet: - Friområdeprosjektet truer naturmangfoldet

— Hvorfor skal friområdeprosjektet på død og liv legge turvei i et sårbart hekke- og vadeområde for sjøfugl? At folk skal få turstier er vel og bra, men de trenger ikke trø i reiret! Erik Thoring i Naturvernforbundet er opprørt.