Få brudd i trygdeetaten

Med få unntak klarer Trygdeetaten i Rogaland å holde løftene i serviceerklæring, gitt i desember 1999. I erklæringen lover trygdekontorene å behandle saker innen korte frister, gi rask betjening ved besøk, og yte god service til alle. Noen få kontorer ligger av og til over på feil side, og da innenfor noen få felt, sier fylkestrygdedirektør Aage Aasland.