Mer for turvei

Gulating Lagmannsrett har firedoblet det samlede erstatningsbeløpet til en gruppe grunneiere i Karistø. Kommunen vil bygge turvei mellom sjøen og de eksisterende boligene.