Ny bom for bomringen

Bomringen på Nord-Jæren blir utsatt igjen, kanskje helt til oversommeren. Vegsjef Tor Geir Espedal frykter å havne bak Oslo iQ-Frees leveringskø.