• Opp mot 10-15 biler parkerer i dette området på kveldstid. Nå skal toalettene i Badedammen åpnes for romfolket, og det skal settes opp containere i omrpdet. Jon Ingemundsen

Badedammen-toalett for romfolket

Kommunen vil nå legge til rette for at toalettene i Badedammen skal åpnes for romfolk. Det kan skje denne uka. I tillegg kan det bli satt opp ekstra toaletter i området.