Brann var bål

Det ble meldt om brann på Madlatua i kveld, brannen var et bål.