• På vei: Rune Hersvik i Norsk Vind Energi AS, ser frem til en ny stasjon for hurtiglading på Høg-Jæren. Kent Skibstad

Planlegger ny hurtiglader for elbil

Ved vindmøllene på Høg-Jæren er stasjonen for hurtiglading for elbiler som ble åpnet for tre år siden, borte. En ny, forbedret utgave er på vei.