• 2013 Stavanger.Rogaland Politidistrikt presenterer kriminalstatistikk og gjør opp status for politiåret 2012.Visepolitimester Gøril Våland (f.v.), politimester Hans Vik, politioverbetjent Roar Otterøen og politiinspektør Ernst K. Rossebø.

Kraftig økning i antall narko-saker

Dobbelt så mange som for ti år siden i Rogaland.