• Utestedet Cementen kan miste skjenkebevillingen i en uke for brudd på alkoholloven. FOTO: Jarle Aasland

Kan bli tørre kraner på Cementen

Fungerende rådmann Kristine Hernes vil frata utestedet Cementen sin skjenkebevilling for én uke på grunn av alvorlige brudd på alkoholloven.