• Mens både Oslo, Trondheim og Bergen får flere tilflyttere fra innlandet, får vi færre her i regionen. Anders Minge

Færre flytter til Stavanger, Sandnes og Randaberg

Mens de andre storbyregionene opplever vekst i tilflytting, skjer det motsatte hos oss.