• Helsefagarbeiderne Siv Iren Bergene, til venstre, Wenche E. Taksdal og Mette Justine Aanestad Reimert ved Bryneheimen studerer klageavslaget. Taksdal er plasstillitsvalgt for Fagforbundet, som ikke har stilt seg bak den omsøkte langvaktordningen. Odd Pihlstrøm

Direktorat: Nordsjøturnus på sykehjem er uforsvarlig

Direktoratet for arbeidstilsynet mener serievakter på 13 timer på sykehjem gir stor helsebelastning på ansatte og kan doble risikoen for feilhandlinger.