Båt løsnet fra kai utenfor Sandnes

Hovedredningssentralen og politi har tauet inn en båt som lå drivende mellom Sandnes havn og Hana bryggene.