• Leif Erik Egaas(H) får her høre av Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det ikke blir en ny planovergang hvis ikke Eigersund stuller opp. Arnt Olav Klippenberg

Her klarer Solvik-Olsen å overbevise Egaas

Eigersund har ment at Jernbaneverket må ta hele regninga med planovergangen på Sleveland. Nå har Solvik-Olsen klart å overtale eigersunderne til å punge ut for deler av jobben.