Helljesen tilrår Viksveen å avstå fra avhør

Advokat Atle Helljesen vil tilrå sin klient, den spionsiktede journalist Stein Viksveen, å avstå fra å la seg avhøre av påtalemyndigheten 13. og 14. april dersom han ikke får det begrensede innsyn i sakens dokumenter som advokaten har fått.