• Det kan ikkje gå skred i hellingar som er under 30 grader, seier Rolf Bergstrøm som held skredkurs på Haukeli. Denne bakken er 22 grader. Pål Christensen

Slik unngår du skred

Sjølv med topp utstyr er du ikkje garantert å overleva eit snøskred. Di beste livsforsikring er å vita korleis du unngår å løysa ut eit skred.