Her er det farlig i trafikken

Hvor mener DU at trafikken er spesielt farlig i distriktet vårt?