Knebler politikere i 100 kommuner

Over 100 kommuner i Norge pålegger de folkevalgte taushetsplikt fra lukkede møter. Dette er i strid med loven. Aftenbladets undersøkelse avslører maktmisbruk som svekker demokratiet, mener eksperter.

Aftenbladets undersøkelse avdekker at 106 kommuner i Norge har et reglement som ilegger politikerne ulovlig munnkurv i møter bak lukkede dører. Her rådhuset i Sandnes, som er blant kommunene med ulovlig politisk reglement. Foto: Anders Minge

 • Thomas Ergo
  Journalist
 • Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:

Hemmelighold-ny.jpg

Det er snart 15 år siden Kommunaldepartementet i et rundskriv ba kommunene slutte å ilegge de folkevalgte taushet i strid med loven. Siden har sju kommunalministre kommet og gått — blant dem nåværende statsminister Erna Solberg - uten at det er blitt ryddet opp i Kommune-Norge.For det ulovlige hemmeligholdet fortsetter. Aftenbladet har innhentet og gjennomgått reglementene til kommunestyrene i 140 kommuner fra alle landets fylker. Resultatet er oppsiktsvekkende:

 • Hele 106 kommuner pålegger politikerne taushetsplikt i strid med loven ved lukkede møter.
 • I 23 kommuner legges det ikke ulovlige begrensninger på politikerne.
 • I 11 kommuner er regelverket uklart.

Flere av landets fremste offentlighetseksperter reagerer kraftig på avsløringen.

— Slike regler er rett og slett maktmisbruk. Undersøkelsen er solid dokumentasjon på alvorlige holdningsproblemer i kommunene. Det er tydelig at ikke alle kommuner er enige i den rette forståelsen av rettsreglene, nemlig at folkevalgte ikke har eller kan pålegges taushetsplikt annet enn der slik taushetsplikt er fastsatt ved lov, sier professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Hovedfunnene

Aftenbladets undersøkelser avslører at over hundre kommunestyrer har regelverk som pålegger eller åpner for:

 • At politikerne må holde tett om absolutt alt som sies, debatteres eller forhandles om i lukkede møter.
 • Å gi politikerne munnkurv i lukkede møter etter behov, eller når det passer for eksempel ordføreren.
 • Å hemmeligholde vedtakene som fattes i lukkede møter.
 • Å hemmeligholde dokumentene fra lukkede møter.

Alt dette er i strid med loven. Undersøkelsen avdekker også et kaos og en jungel av ulike ulovlige regelverk som eksisterer i Kommune-Norge. Alle landets fylker har flere kommuner som ilegger ulovlig taushetsplikt, med unntak for Oslo.

KART: I kartet kan du se hvilke kommuner som legger ulovlige begrensninger på politikerne (rødt), hvilke som ikke har et lovstridig regelverk (blått) og hvilke som har et uklart regelverk (gult). Klikk på punktene for å få opp mer info om hver enkelt kommune.

Kommunene lærer ikke

Det som gjør funnet særlig oppsiktsvekkende, er at det bare er tre år siden Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg undersøkte åpenheten i Kommune-Norge. I spørreundersøkelsen vedgikk over 80 prosent av kommunene å ha reglementsbestemt taushetsplikt for saker som ble behandlet bak lukkede dører. Ledelsen i samtlige kommuner i Norge fikk i desember 2011 brev fra utvalget om at dette er en ulovlig begrensing av politikernes ytringsfrihet. Det viste til at Kommunaldepartementet allerede i 2000 sendte et rundskriv og en veileder om dette til kommunene.

Juridisk rådgiver Kristine Foss.

Kristine Foss, juridisk rådgiver i Presseforbundet, er overrasket over at lovbruddene likevel fortsetter i stort omfang.— Dette er veldig alvorlig. Det er grunnleggende i et demokrati at man skal kunne snakke om og debattere også de vanskelige sakene. Aftenbladets funn avdekker at de folkevalgte knebles. De ulovlige reglene skaper en usikkerhet som gjør at de folkevalgte ikke bruker sin mulighet til å ytre seg. Og dette er en knebling det ikke er grunnlag for i loven, sier Foss, som sammen med advokat og offentlighetsekspert Jon Wessel-Aas har kvalitetssikret Aftenbladets undersøkelse.

Det er forferdelig uheldig hvis politikere tror de må følge disse reglene. Da blir befolkningen snytt for masse informasjon, og de som styrer, kan unndra mye politikk fra kritikk og opposisjon.
Jon Wessel-Aas, offentlighetsekspert

Etterlyser kommunalministeren

Wessel-Aas, Foss og Bernt mener kommunene nå har dokumentert at de ikke er i stand til å rydde opp i kaoset av ulovlige politiske reglementer. De etterlyser derfor et krafttak fra kommunalminister Jan Tore Sanner.

— Det er forferdelig uheldig hvis politikere tror de må følge disse reglene. Da blir befolkningen snytt for masse informasjon, og de som styrer, kan unndra mye politikk fra kritikk og opposisjon. Her må kommunalministeren på banen og ta et oppgjør en gang for alle. For dette har ikke noe med kommunalt selvstyre å gjøre. Reglene for politikeres taushetsplikt og innsyn skal være like i hver eneste kommune, sier Wessel-Aas.

Advokat Jon Wessel-Aas mener kommunalminister Jan Tore Sanner må på banen.

Sanner: Tillit til kommunene

Aftenbladet avdekket i sommer at Stavanger kommune i mange år har holdt lukkede møter i formannskapet hemmelige for offentligheten, uten å legge ut sakskart eller protokoller. I den anledning ba Aftenbladet om et intervju med kommunalminister Sanner. Verken han eller statssekretær Kristin Holm Jensen hadde tid. I en e-post skrev kommunikasjonsavdelingen at vi kunne sitere Holm Jensen på følgende: "Kommunene har et selvstendig ansvar for å følge de lover og regler som gjelder. Vi har tillit til at de gjør det. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere enkeltsaker".

Artiklene førte til at justisminister Anders Anundsen måtte svare for seg i Stortinget. Han bebudet ingen tiltak, men viste til at departementet blant annet har sendt kommunene en veileder om offentlighetsloven. "Når det gjelder konkrete tilfeller av uheldig praksis i kommuner, er fylkesmennene som klageinstans de nærmeste til å følge opp dette," sa Anundsen.

Slike regler er rett og slett maktmisbruk. Undersøkelsen er solid dokumentasjon på alvorlige holdningsproblemer i kommunene.
Jan Fridthjof Bernt, professor ved UiB

Etterlyser lovverk

Men ekspertene mener fylkesmennene i dag er passive og usikre, fordi de ikke har et lovverk om politikeres taushetsplikt og innsynsrett å forholde seg til.

Les også

Slik gis politikerne munnkurv

Politikere som må holde munn om alt som sies bak lukkede dører. Vedtak og sakspapirer som blir holdt hemmelige.

— Vi bør få en lovbestemmelse om dette. I påvente av det, bør vi få et nytt rundskriv der det ikke bare fastslås at folkevalgte står fritt til å uttale seg om et hvilket som helst forhold som ikke er underlagt taushetsplikt ved lov. Det må også gis et absolutt forbud mot enhver form for kommunikasjonskontroll overfor de folkevalgte, sier professor Jan Fr. Bernt.Bernt mener Aftenbladets undersøkelse viser behovet for å nedsette et offentlig utvalg som gjennomgår Kommune-Norges praktisering og regelverk rundt åpenhet og hemmelighold.

Publisert:

Mest lest

 1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

 2. Trener forgrep seg på spiller: Dømt til 15 måneders fengsel

 3. Milliongave til Arboretet - vil lage botanisk vitensenter og knytte seg til UiS

 4. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

 1. Politikk