• Dette bildet er fra en tidligere kontroll. Statens vegvesen

Seks sjåfører måtte parkere på grunn av for mye pynt i frontruta

Statens vegvesen gjennomførte en ny tungtransportkontroll i dag.